Wil je weten of en hoe (hoog)gevoelig jij bent ?

Met deze test kun je meer inzicht krijgen in jouw hooggevoeligheid en geheel vrijblijvend met mij hierover in gesprek gaan.

Zodra je de test hebt gemaakt plannen we met elkaar een telefonische afspraak waarin ik graag de tijd neem voor jou om de uitslag van de test samen met elkaar door te nemen. En uiteraard is er tijdens ons gesprek ook ruimte voor jou om vragen te stellen.

Dit met als doel dat jij meer inzicht krijgt in jouw hooggevoeligheid en jij uiteindelijk je leven kunt gaan leven zoals jij dat graag zou willen. Zonder je lasten. Uit je hoofd in je hart.

Omarm
hooggevoeligheid
en benut deze
als kracht in jouw leven

      

HSP 3-1 test

De uitgebreide HSP-3-in-1 test is voortgekomen uit de algemene HSP test van Elaine Aron. Diverse psychologen en therapeuten hebben vanuit verschillende visies en disciplines hun aandeel geleverd in de verfijning van de inhoud en de test is zelf uitvoerig getest in de praktijk met vele cliënten. De meerkeuze HSP-3-in-1 test geeft allereerst de mate van sensitiviteit weer. Ben je wel of niet bovengemiddeld sensitief? Ten tweede wordt er in de test onderscheid gemaakt tussen hoogsentimentaliteit en hooggevoeligheid. Op welke gebieden liggen je lasten exact en op welke andere gebieden kun je juist goed met de lasten van hooggevoeligheid omgaan? Indien er goed met de lasten kan worden omgegaan bestaat de mogelijkheid pas echt dat onderliggende kwaliteiten tot uitdrukking kunnen worden gebracht. Indien de test in een therapeutische omgeving wordt gedaan is het voor zowel de cliënt als de therapeut zinvol om na de begeleidingsperiode de test als evaluatie te herhalen. Zo ontstaat er een overzicht van de behaalde resultaten ten opzichte van de beginperiode van de begeleiding. Tevens wordt er gezien dat de sentimenten zijn weggevallen en een meer juiste en gewenste omgang is gerealiseerd.

De test heeft niet als doel de originele test te vervangen door een compleet nieuwe. Aron’s onderzoeken zijn naar ons idee zeer waardevol geweest. Daarom zijn de meeste vragen die voortkomen uit de originele test meegenomen maar anders verwerkt. De HSP-3-in-1 test is echter wel uitgebreider (32 vragen) met juist die algemeen herkenbare punten waarvan we als HSP begeleiders na duizenden sessies met cliënten zagen dat die zeker niet mochten ontbreken. Het zijn die zaken die de gemiddelde hoog gevoelige persoon ervaart en die naar ons inzicht en ervaring een juiste aanvulling zijn. De test is geen wetenschappelijke test maar een vernieuwende richtingaanwijzer voor zelfkennis. Het geeft meer inzage op de vraag: ‘Hoe (hoog)gevoelig ben ik?’

Instituut EszenzZ Amsterdam ©

Omarm
hooggevoeligheid
en benut deze
als kracht in jouw leven